BRİÇ ELLERİ

08 Ekim 2009
"UYANDIRMA KONTRU" İYİ KULLANILIRSA
    KQJ75
AJ52
J
KJ3
 
A98432
Q3
93
AQ5
N
W 16 E
S
T6
864
AT764
964
   
KT97
KQ852
T872
 

25. Mersin Briç Festivali,
Exess Gözlükleri Turnuvası (İkili)

WEST NORTH EAST SOUTH
1      
       
     
 
 
 
    25 Eylül 2009 tarihinde 25. Mersin Briç Festivali Exess Gözlükleri Turnuvası' nda gelen bu elde Batı' nın 1 açışı sonrası gelişmeleri incelersek:
 • Kuzey' in 16 HCP ile nasıl tavır alması gerektiğini irdelediğimizde 1NT, Kontr ve Pas şeklinde deklerasyon olasılıklarının olduğunu görmekteyiz.
          1NT: Avantajı eli bir an önce limite etmesidir. Dezavantajları dağılımın dengeli olmaması nedeniyle yanlış kontrata gelme olasılığının artması, Doğu' nun limite olmaması nedeniyle cezaya açık olması, buna rağmen  rakip rengin uzun olması nedeniyle kaçacak rengin sınırlı olması, ortakta uyandıracak el olmadığı durumda zon yapma olasılığının çok düşük olması, buna karşılık rakibin zonda olmasıdır.
          KONTR: Avantajı fitinin bir an önce bulunmasını sağlamasıdır. Dezavantajı dağılımın uygun olmaması nedeniyle yanlış kontrata gelme olasılığının fazla olmasıdır.
          PAS: Avantajları ortakta kontr ile uyandıracak el olduğunda sayı kazanma potansiyelinin çok yüksek olması, puan ağırlığı rakipteyken sayı kaybedecek bir kontrata gelinmemesi ve uygun zon durumu olmasıdır. Kuzeyin Pas deklerasyonu üzerine gelişmelere baktığımızda:
 • Doğu' nun Pas ve 1NT şeklinde iki olası deklerasyonu olduğunu görürüz.
          PAS deklerasyonu sonrası Güneyin minimum uyandırma puanı (8 HCP) olmasına rağmen dağılımı uygundur. Burada uyandırmanın "Kontr" ile yapılması gerekir. Uyandırma pozisyonunda renk, NT ve kontr ile uyandırma mümkündür. NT ve renk ile uyandırmalar ayrı olarak irdelenmelidir. Kontr ile uyandırmalarda T/O (renk isteme) kontr kuralları geçerlidir. Ancak uygun dağılım olduğunda, yani açılan renk dışındaki dağılımın 5440, 4441, 5431 olması durumunda onör puanın 8' e kadar düşebileceği unutulmamalıdır.
                           1-Pas-Pas-Kontr
          1NT deklerasyonu sonrası açan pas derse Kuzey kontr atabilir. Açan 2deklere ederse Kuzey' in kontru natürel briçte cezadır. Günümüzde kontrların çoğu kez negatif olduğu göz önüne alındığında Kuzey pas derse bile Güney kontr ile uyandırmalıdır. Yani deklerasyonun şu 3 biçimde gelişmesi beklenmelidir.
                           1-Pas-1NT- Pas     1-Pas-1NT- Pas       1-Pas-1NT- Pas
                           Pas-Kontr-Hep Pas   2-Kontr-Hep Pas      2-Pas-Pas-Kontr
                                                                                                 Hep Pas
      Bu elde kontr ile yapılan uyandırmaların, Kuzey uygun zon durumu nedeniyle pas geçtiği taktirde +500 veya +800 ile sonuçlandığı görülmektedir.