A-GRUBU FİKSTÜRÜ
 (Cuma Günleri)
1.MAÇLAR - 6 KASIM 2009 6.MAÇLAR - 20 KASIM 2009
MASA NO EVSAHİBİ MİSAFİR MASA NO EVSAHİBİ MİSAFİR
1 AKÜZÜM MADEN 1 BRBQ AKIN
2 BRBQ ODTÜ MAVİ 2 ODTÜ-1 AKÜZÜM
3 ODTÜ-1 ELMADAĞ BSKD 3 REFLEM MADEN
4 ÇAĞRI REFLEM 4 ELMADAĞ BSKD ODTÜ MAVİ
5 AKIN BATIKENT BRİÇ 5 ÇAĞRI BATIKENT BRİÇ
2.MAÇLAR - 6 KASIM 2009 7.MAÇLAR - 4 ARALIK 2009
MASA NO EVSAHİBİ MİSAFİR MASA NO EVSAHİBİ MİSAFİR
1 ÇAĞRI AKIN 1 AKIN ELMADAĞ BSKD
2 REFLEM ODTÜ-1 2 ODTÜ MAVİ REFLEM
3 ELMADAĞ BSKD BRBQ 3 MADEN ÇAĞRI
4 ODTÜ MAVİ AKÜZÜM 4 AKÜZÜM BRBQ
5 MADEN BATIKENT BRİÇ 5 BATIKENT BRİÇ ODTÜ-1
3.MAÇLAR - 13 KASIM 2009 8.MAÇLAR - 4 ARALIK 2009
MASA NO EVSAHİBİ MİSAFİR MASA NO EVSAHİBİ MİSAFİR
1 AKIN MADEN 1 AKÜZÜM AKIN
2 AKÜZÜM ELMADAĞ BSKD 2 ODTÜ-1 MADEN
3 BRBQ REFLEM 3 ÇAĞRI ODTÜ MAVİ
4 ODTÜ-1 ÇAĞRI 4 REFLEM ELMADAĞ BSKD
5 BATIKENT BRİÇ ODTÜ MAVİ 5 BRBQ BATIKENT BRİÇ
4.MAÇLAR - 13 KASIM 2009 9.MAÇLAR - 11 ARALIK 2009
MASA NO EVSAHİBİ MİSAFİR MASA NO EVSAHİBİ MİSAFİR
1 ODTÜ-1 AKIN 1 AKIN REFLEM
2 ÇAĞRI BRBQ 2 ELMADAĞ BSKD ÇAĞRI
3 REFLEM AKÜZÜM 3 ODTÜ MAVİ ODTÜ-1
4 ODTÜ MAVİ MADEN 4 MADEN BRBQ
5 ELMADAĞ BSKD BATIKENT BRİÇ 5 BATIKENT BRİÇ AKÜZÜM
5.MAÇLAR - 20 KASIM 2009
MASA NO EVSAHİBİ MİSAFİR
1 AKIN ODTÜ MAVİ
2 MADEN ELMADAĞ BSKD
3 AKÜZÜM ÇAĞRI
4 BRBQ ODTÜ-1
5 BATIKENT BRİÇ REFLEM