GRUP - D FİKSTÜR
Masa 1.Maçlar Masa 6.Maçlar
No Evsahibi Misafir No Evsahibi Misafir
14 AKIN UÇAR GENÇ BİLKENTLİLER 14 GORA SARP
15 GORA 4K1E1D 15 BONCUK AKIN UÇAR
16 BONCUK AYDIN 16 ODTÜ KIRMIZI GENÇ BİLKENTLİLER
17 ODTÜ MAVİ ODTÜ KIRMIZI 17 AYDIN 4K1E1D
  SARP BYE-D   ODTÜ MAVİ BYE-D
Masa 2.Maçlar Masa 7.Maçlar
No Evsahibi Misafir No Evsahibi Misafir
14 ODTÜ MAVİ SARP 14 SARP AYDIN
15 ODTÜ KIRMIZI BONCUK 15 4K1E1D ODTÜ KIRMIZI
16 AYDIN GORA 16 GENÇ BİLKENTLİLER ODTÜ MAVİ
17 4K1E1D AKIN UÇAR 17 AKIN UÇAR GORA
  GENÇ BİLKENTLİLER BYE-D   BYE-D BONCUK
Masa 3.Maçlar Masa 8.Maçlar
No Evsahibi Misafir No Evsahibi Misafir
14 SARP GENÇ BİLKENTLİLER 14 AKIN UÇAR SARP
15 AKIN UÇAR AYDIN 15 BONCUK GENÇ BİLKENTLİLER
16 GORA ODTÜ KIRMIZI 16 ODTÜ MAVİ 4K1E1D
17 BONCUK ODTÜ MAVİ 17 ODTÜ KIRMIZI AYDIN
  BYE-D 4K1E1D   GORA BYE-D
Masa 4.Maçlar Masa 9.Maçlar
No Evsahibi Misafir No Evsahibi Misafir
14 BONCUK SARP 14 SARP ODTÜ KIRMIZI
15 ODTÜ MAVİ GORA 15 AYDIN ODTÜ MAVİ
16 ODTÜ KIRMIZI AKIN UÇAR 16 4K1E1D BONCUK
17 4K1E1D GENÇ BİLKENTLİLER 17 GENÇ BİLKENTLİLER GORA
  AYDIN BYE-D   BYE-D AKIN UÇAR
Masa 5.Maçlar
No Evsahibi Misafir
14 SARP 4K1E1D
15 GENÇ BİLKENTLİLER AYDIN
16 AKIN UÇAR ODTÜ MAVİ
17 GORA BONCUK
  BYE-D ODTÜ KIRMIZI